Klasse BE / B96

Klasse BE / B96 – Personbil med tilhenger

Førerkort klasse BE:


Denne klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg og som man ikke kan trekke med ren klasse B eller klasse B 96.

Tilhengerens tillatte totalvekt skal være høyst 3500 kg. Er tilhengerens tillatte totalvekt over 3500 kg, må du ha førerkort i klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B (vegvesen.no).

For å få førerkort i klasse BE må du gjennomføre den samme opplæringen som til klasse B96, men denne opplæringen avsluttes med en førerprøve.

Når du har førerkort kl C trenger du ikke lastsikringskurs hvis du skal ta førerkort i kl BE, men du må ha det hvis du skal ta førerkort i kl B96.

Førerkort klasse B96:


Klasse B 96 gir rett til å føre vogntog (bil + tilhenger) med samlet tillatt totalvekt som er 750 kg høyere enn vogntogvekten på 3500 kg for ren klasse B, dvs. vogntogvekt inntil 4250 kg for klasse B 96 (vegvesen.no).

For å få førerkort klasse B96 må du ha gjennomført minst 7 timers obligatorisk opplæring på en trafikkskole. Det kreves ingen førerprøve.

På vegvesen.no kan du lese mer om førerkort klasse BE / B96: