Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Alle delene av kurset må være fullført før man kan begynne å øvelseskjøre. Tar du kurset i sommerhalvåret kan du allikevel øvelseskjøre frem til 31. oktober samme år. Etter dette må du ha gjennomført Trafikant i mørket for å beholde retten til å øvelseskjøre.

Du kan delta på trafikalt grunnkurs fra du er 15 år. Fra fylte 25 år trenger man kun Tiltak ved trafikkulykke og Trafikant i mørket.

Her kan du lese mer om trafikalt grunnkurs og se en oversikt over planlagte kurs.

Du må være minst 18 år for å ta førerkort for klasse B. Med klasse B kan du blant annet kjøre en personbil med tillatt totalvekt på maks 3 500 kg. Den kan være godkjent for maks 8 passasjerer i tillegg til føreren. Du kan også kjøre liten henger med klasse B.

Les mer om opplæring i klasse B.

Hvis du skal kjøre med en tilhenger som er tyngre enn det du kan trekke med ren klasse B må du ha klasse BE eller B96.

Les mer om forskjellen på klasse BE og B96 her.