Prisliste TGK

Trafikalt grunnkurs

GJELDER FRA 14.03.22

Trafikalt grunnkurs består av totalt 5 kvelder og inneholder
temaene:

 • Trafikkopplæringen
 • Trafikk og førerrollen
 • Mennesket i trafikken og samhandling
 • Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Trafikant i mørket

Trafikalt grunnkurs

 • Kveld 1-4: Kr 2180,-
 • Kveld 5: Kr 2120,-

Over 25 år

Fra fylte 25 år trenger du kun Førstehjelp (Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, Tiltak ved trafikkulykke) og Trafikant i mørket.

 • Førstehjelp: Kr 770,-
 • Trafikant i mørket: Kr 2120,-