Trinnvurderingstime trinn 3

Kriterier for å komme til trinnvurdering trinn 3:

Eleven skal klare:

• Kjøre etter gjeldende regelverk

• Effektivitet og flyt i sampill med medtrafikanter

• Inn og ut av forkjørsvei, lav og høy fart

• Se og følge skilt

• Rundkjøringssystem

• Lyskryssystem

• Riktig fart etter skilt og trafikkforhold

• Blikkbruk/overblikk

• Planlegge kjøringen langt frem

• Presis kjøreteknikk (f,eks stabil kurs, riktig plassering, jevn fart, miljøvennlig og økonomisk kjøring)