Trinnvis opplæring

Trinn 1 – Trafikalt grunnkurs 

Mål
Mål for trinn 1 jf. § 11-2

Etter å ha gjennomført trinn 1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring.

Eleven skal ha så god forståelse for trafikk og trafikkopplæring at eleven kan begynne å øvingskjøre.

Trafikalt grunnkurs består av totalt 5 kvelder og inneholder temaene:

• Trafikkopplæringen

• Trafikk og førerrollen

• Mennesket i trafikken og samhandling

• Trafikkopplæring, øvingskjøring og kjøreerfaring

• Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

• Tiltak ved trafikkulykke

• Trafikant i mørket

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk for alle som skal ta førerkort, uansett klasse. Alle delene av kurset må være fullført før man kan begynne å øvelseskjøre.

Du kan delta på trafikalt grunnkurs fra du er 15 år. Fra fylte 25 år trenger man kun Tiltak ved trafikkulykke og Trafikant i mørket.

 

Trinn 2 – Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse

Mål
Mål for trinn 2 jf. § 11-3

Etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3.

Eleven skal ha så god kjøreteknisk ferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med andre trafikanter.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen ferdighet i å bruke, og oppdage mangler ved, bilen.

Obligatorisk opplæring:

• Veiledningstime

 

Trinn 3 – Trafikal del

Mål
Mål for trinn 3 jf. § 11-4

Etter å ha gjennomført trinn 3 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4.

Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk.

Eleven skal gjennom hele trinnet drøfte sin egen motivasjon og vilje til å anvende kunnskaper og ferdigheter som tilegnes gjennom trinnet. Eleven skal vurdere sin egen
ferdighet til å kjøre i god samhandling med andre.

Obligatorisk opplæring:

• Veiledningstime

• Sikkerhetskurs på øvingsbane

 

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Mål
Mål for trinn 4, jf. § 11-5:

Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre bil i samsvar med hovedmålet.

Eleven skal ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken.

Hele trinnet er obligatorisk og inneholder:

 

• Bilkjøringens risiko
• Kjøring i landevegsmiljø
• Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø
• Refleksjon og oppsummering