Instruksjonsfilm

Her er noen instruksjonsfilmer som viser hvordan vi skal kjøre i kryss, rundkjøring og på motorvei. Du finner også tips om hvordan man kan kjøre mest mulig miljøvennlig, hvor stor avstand du skal ha til forankjørende og hvordan du kan parkere bilen.

Plassering i kryss

Rundkjøringer

Motorvei

Miljøvennlig kjøring

Avstand til forankjørende

Parkering