Førerprøve

Kl B
For førerkort i klasse B må du ta både teoretisk og praktisk prøve.

Kl B96
Du får førerrett i klasse B96 ved å ta minst 7 timer obligatorisk opplæring. Du trenger ikke gå opp til ny førerprøve.

Kl BE
For å få førerett i klasse BE må du, i tillegg til obligatorisk opplæring, ta den praktiske prøven.

Les mer om den teoriprøven og den praktiske prøven her:

Teoriprøven

Praktisk prøve